Giới thiệu

Trường Y Dược - 1 trong 5 Trường thành viên của Đại học Duy Tân bao gồm 3 Khoa, 3 Trung Tâm, 1 Phòng chức năng và 1 Dự án trực thuộc.

Giới thiệu

Chương trình Đào tạo

TUYỂN SINH

Tin tức

TTND. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Minh được giới thiệu trong tập sách “Chân dung 100 nhân vật vì sự nghiệp phát triển ASEAN”

TTND. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Minh được giới thiệu trong tập sách “Chân dung 100 nhân vật vì sự nghiệp phát triển ASEAN”

Tháng Năm 27, 2021
Nhà xuất bản (NXB) Thanh niên vừa phát hành cuốn sách “Chân dung 100 nhân vật vì sự nghiệp phát triển ASEAN” (The Portrait of 100 characters for ASEAN’s...

Công bố

 • Sự hài lòng về môi trường học tập lâm sàng của sinh viên Khoa Điều dưỡng trường Đại học Duy Tân. - 2020,
  Thạc sĩVi Thị Lan Hồ
 • Parmosidone K, a new meta-depsidone from the lichen Parmotrema tsavoense - 2020,
  Tiến SĩTrung Thành Nguyễn
 • Dual COX and 5-LOX inhibition by clerodane diterpenes from seeds of Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites - 2020,
  Tiến SĩHà Thị Nguyễn
 • Assessing potential inhibitors of SARS-CoV-2 main protease from available drugs using free energy perturbation simulations - 2020,
  Tiến SĩHùng Minh Nguyễn
 • Assessing Salinity Tolerance in Rice Mutants by Phenotypic Evaluation Alongside Simple Sequence Repeat Analysis - 2020,
  Tiến SĩTrung Thành Nguyễn

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

Đại học Duy Tân A - Z Sitemap / Chuyên môn & Học thuật
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.