Giới thiệu

Trường Y Dược - 1 trong 7 Trường thành viên của Đại học Duy Tân bao gồm 4 Khoa, 4 Trung Tâm, 1 Phòng chức năng và 1 Dự án trực thuộc. Qua 15 năm xây dựng và phát triển Trường Y Dược đã tuyển sinh được gần 9000 sinh viên khối khoa học sức khỏe, trong đó sinh viên đã tốt nghiệp đạt gần 5.000. Gần 94% sinh viên ra trường có việc làm, các đơn vị tuyển dụng đều cho phản hồi rất tốt về sinh viên.

Giới thiệu

Chương trình Đào tạo

Tin tức

Hội nghị học thuật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - Nhật Bản 2024

Hội nghị học thuật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - Nhật Bản 2024

Tháng Bảy 9, 2024
Hơn 150 giáo sư, giảng viên đại học đến từ những trường đại học danh giá bậc nhất thế giới đang có mặt tại Đà Nẵng để tham dự Hội nghị Cộng đồng Học thuật...

Công bố

 • Potential diagnostic value of serum microRNAs for 19 cancer types: a meta-analysis of bioinformatics data - 2024,
  Thạc sĩThanh Châu Mỹ Trần
 • Identification of hsa_circ_0001445 of a novel circRNA-miRNA-mRNA regulatory network as potential biomarker for coronary heart disease - 2023,
  Tiến SĩSơn Phong Đinh
 • Hsa_circRNA_0000284 acts as a ceRNA to participate in coronary heart disease progression by sponging miRNA-338-3p via regulating the expression of ETS1 - 2023,
  Tiến SĩSơn Phong Đinh
 • Sự hài lòng về môi trường học tập lâm sàng của sinh viên Khoa Điều dưỡng trường Đại học Duy Tân. - 2020,
  Thạc sĩVi Thị Lan Hồ
 • Parmosidone K, a new meta-depsidone from the lichen Parmotrema tsavoense - 2020,
  Tiến SĩTrung Thành Nguyễn

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

A - Z Sitemap / Chuyên môn & Học thuật
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.