star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sau đại học

Thạc sĩ Điều Dưỡng Quốc Tế (Liên kết với Đại học FooYin)

Thạc sĩ Điều Dưỡng Quốc Tế (Liên kết với Đại học FooYin)

Mục tiêu của chương trình hợp tác đào tạo là giúp học viên tiếp cận chuẩn mực đào tạo tiên tiến của Đài Loan trong đào tạo Điều dưỡng sau đại học phù hợp...
Thạc sĩ  Tổ Chức-Quản Lý Dược

Thạc sĩ Tổ Chức-Quản Lý Dược

Chương trình Thạc sĩ Dược chuyên ngành Tổ chức Quản lý Dược nhằm đào tạo những thạc sĩ Dược có thể đảm nhận các vị trí quản lý trong lĩnh vực Dược, những...
Bác sĩ Nội Trú

Bác sĩ Nội Trú

Bác sĩ nội trú là ngành sau đại học của hệ Bác sĩ Y khoa, với mục tiêu chủ yếu là nâng cao tay nghề của bác sĩ thông qua quá trình thực hành học và thực...
Tiến sĩ Tổ chức - Quản lý Dược

Tiến sĩ Tổ chức - Quản lý Dược

Chương trình Tiến sĩ Dược chuyên ngành Tổ chức Quản lý Dược nhằm đào tạo những tiến sĩ Dược có thể đảm nhận các vị trí quản lý trong lĩnh vực Dược, những...
Tiến sĩ Điều Dưỡng (Phối hợp với ĐH Đông-A Hàn Quốc)

Tiến sĩ Điều Dưỡng (Phối hợp với ĐH Đông-A Hàn Quốc)

Mục tiêu của ngành Tiến sĩ Điều dưỡng là đào tạo được những chuyên gia có trình độ cao về kiến thức và phương pháp luận về điều dưỡng, có khả năng chủ...
Chuyên Khoa 1 Điều Dưỡng

Chuyên Khoa 1 Điều Dưỡng

Đào tạo Điều dưỡng Chuyên khoa cấp I có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu...