star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phòng Tổng Hợp


Để đảm bảo công tác quản lý và điều hành Trường Y Dược tiến hành thành lập Phòng Tổng Hợp vào tháng 12/2020.

I. Về cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng:

TS. BS Hoàng Hà
Email: hoangha3@duytan.edu.vn 
Điện thoại: 0918012456

Phó Trưởng Phòng:

DS CKII. Hà Văn Thạnh
ThS Nguyễn Thị Tâm

Hiện phòng tổng hợp có 5 cán bộ nhân viên. Về trình độ có 1 Tiến sĩ, 1 Dược sĩ chuyên khoa II, 2 Thạc sĩ và 1 Bác sĩ. Ngoài đội ngũ cán bộ cơ hữu, Phòng còn có mạng lưới  đội ngũ cộng tác viên là cán bộ của các khao trung tâm trực thuộc trường Y Dược

2. Về chức năng nhiệm vụ:

a. Tổng hợp, báo cáo các hoạt động của Trường Y Dược
- Báo cáo hoạt động chuyên môn đào tạo;
- Báo cáo hoạt động về nghiên cứu khoa học;
- Báo cáo các công tác khác về hành chính, quản lý,...

b. Phối hợp công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cùng với các Khoa, Trung tâm:
- Khoa Y, Khoa Dược, Khoa Điều dưỡng, Trung tâm Sinh học phân tử, Trung tâm nghiên cứu Côn trùng - Kí sinh trùng, Trung tâm mô phỏng tiền lâm sàng, Dự án Phòng khám đa khoa;
- Phối hợp nghiên cứu, viết bài đăng báo vói các nhóm ngoài trường nếu được cho phép;

c. Nghiên cứu các loại hình đào tạo liên thông một số ngành:
- Phối hợp với Sở Y tế, Trường Cao đẳng, Trung cấp y tế của các tỉnh, Viện chuyên ngành và tổ chức các lớp và tuyển sinh đào tạo liên thông đại học: Cử nhân Dược, Cử nhân điều dưỡng;
- Phối hợp với các Khoa chuyên môn Trường Y Dược và Ban Sau đại học Trường Đại học Duy Tân để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khi đào tạo Đại học và Sau đại học;
- Tham gia tổ chức các lớp và tuyển sinh đào tạo liên thông đại học: Cử nhân Dược, Cử nhân điều dưỡng;
- Phối hợp với các khoa chuyên môn, các phòng liên quan để đào tạo liên tục, cấp chứng chỉ: về lĩnh vực lâm sàng, cận lâm sàng, quản lý bệnh viện, Y học gia đình,...

3. Liên hệ

Địa chỉ: Phòng 708, Cơ sở 03 Quang Trung - Trường Đại học Duy Tân, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng.
Số điện thoại: 0236.3827111 nhánh máy 710
Email: phongtonghop.cmp@duytan.edu.vn