star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Giới thiệu về trường Y Dược - Đại học Duy Tân


Trường Đại học Duy Tân có chiều dầy xây dựng và phát triển đã 26 năm (1994-2020). Qua 26 năm phát triển, Trường đã có:
Các phòng tham mưu, kế cận và phòng chức năng: Văn phòng Trường, Văn phòng HĐQT, Phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tổ chức, Phòng KHTC, các Hội đồng tư vấn, Phòng quản lý KHCN, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp- chuyển giao công nghệ, Phòng đối ngoại hợp tác quốc tế, Văn phòng Đảng uỷ - Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản HCM.
- 21 Khoa
- 9 Viện
- 15 Trung Tâm Nghiên Cứu

Đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Y Dược - Đại học Duy Tân

Năm 2009 được coi như điểm khởi đầu của khối ngành khoa học sức khỏe tại Đại học Duy Tân với việc chính thức tuyển sinh và đào tạo ngành điều dưỡng. Đến năm 2020, thực hiện và vận dụng theo Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, Trường đã cấu trúc theo Hội đồng Trường – Ban Giám hiệu, và đã quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục của Trường theo mô hình xây dựng các Trường đại học (con) nằm trong ĐHDT, nói một cách khác là xây dựng các Trường trong Trường hay Trường trong 1 Viện Đại học hay Trường trong 1 Đại học lớn dáng dấp như Đại học vùng, Đại học quốc gia… và do vậy, Trường Y Dược là 1 thành viên của Đại học Duy Tân.

Qua 12 năm xây dựng và phát triển Trường Y Dược đã tuyển sinh được gần 9000 sinh viên khối khoa học sức khỏe, trong đó sinh viên đã tốt nghiệp đạt gần 4.000, riêng BSĐK và BS RHM đang ở năm thứ 6 và năm thứ 4. Về công tác đào tạo sau đại học Trường đã giảng dạy được một số ngành như:
- Thạc sĩ Quốc tế Điều dưỡng phối hợp với Đại học Fooyin Đài Loan, đào tạo 2 khóa, 1 khóa đã tốt nghiệp, trao bằng vào ngày 03/10/2020, cho 100% học viên theo học (25/25).
- Thạc sĩ Tổ chức quản lý Dược, đào tạo 3 khóa, một số sẽ tốt nghiệp vào cuối năm học 2020-2021.

Gần 94% sinh viên ra trường có việc làm, các đơn vị tuyển dụng đều cho phản hồi rất tốt về sinh viên.

Trong những năm tiếp theo Trường Y Dược tiếp tục phấn đầu, cống hiến cho sự phát triển của Đại học Duy Tân nói riêng và nền giáo dục nước nhà nói chung. Mục tiêu trở thành Trường đại học tư thục đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực Châu Á.