star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Dự Án Phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Thực hành


Trong những năm qua Trường Đại học Duy Tân liên tục phát triển và đạt được những thành công mới, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Bắt đầu từ năm 2015, trường được bộ Giáo Dục Đào Tạo và Bộ Y tế cho phép tuyển sinh ngành Bác sĩ Y khoa và 2017 là ngành Răng Hàm Mặt, đây là một niềm tự hào nhưng cũng là một thách thức lớn. Để đào tạo được những ngành đặc thù yêu cầu nhân lực, cơ sở vật chất và điều kiện thực hành phải được đảm bảo ở những tiêu chuẩn cao nhất. Hiểu rõ được điều này Hội đồng Trường và Ban Giám Hiệu quyết định thành lập Ban Dự Án Phòng Khám Đa Khoa – Bệnh viện Thực hành vào ngày 09/09/2020.

Cán bộ, Nhân viên Ban Dự án Phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Thực hành

 Ban Dự Án Phòng Khám Đa Khoa – Bệnh viện Thực Hành trường Đại học Duy Tân được thành lập ngoài việc tạo điều kiện, thiết lập cơ sở thực hành cho sinh viên khối ngành Khoa học Sức khỏe còn là cơ sở để chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhân viên và sinh viên toàn trường. Đồng thời chịu trách nhiệm quản lý về hệ thống y tế trường học, đảm bảo về vệ sinh môi trường và công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. Ban Dự án luôn tự hào là một trong những đơn vị góp phần vào ước vọng chung của Hội Đồng Trường, xây dựng một “Ngôi Trường Hạnh Phúc”. Hiện tại, Ban Dự án Phòng Khám Đa Khoa – Bênh viện Thực hành trường Đại học Duy Tân gồm 06 thành viên:

1. BS CKI. Phan Thanh Phương – Trưởng Ban Dự Án
2. BS CKI. Lê Thúy Nguyệt – Phó Ban Dự Án
3. BS CKI. Phạm Thị Ánh Hồng - Thành Viên
3. ThS. Ds. Phạm Thị Thu Vân – Thành Viên
4. TS. BS. Hoàng Hà – Thành Viên
5. BS. Nguyễn Song Hiếu – Thành Viên

Với chức năng chính là chăm sóc sức khỏe sinh viên, Trạm Y tế trường Đại học Duy Tân được luân chuyển cho Ban Dự Án phụ trách, trở thành đội ngũ đắc lực cho Ban Dự Án trong chặng đường sắp tới.

Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Hội đồng trường và Ban giám hiệu Ban Dự Án đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao góp phần sớm hoàn thiện hệ thống Phòng khám đa khoa – Bệnh viện Thực hành cho trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để sớm xây dựng và phát triển một hệ thống y tế vững mạnh cho trường Đại học Duy Tân, cùng trường tiến lên vị trí dẫn đầu trong ngành giáo dục Y khoa tại Việt Nam.