star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Giới thiệu Trung tâm Sinh học Phân tử


        

Cán bộ nhân viên Trung tâm Sinh học Phân Tử - Trường Y Dược, Đại học Duy Tân

Được thành lập vào tháng 12/2012, Trung tâm Sinh học phân tử (Center for Molecular Biology), thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao (Institude of Research and Development), Đại học Duy Tân (Duy Tân university) trở thành nhân tố mới góp phần thực hiện sứ mệnh, mục tiêu, tôn chỉ của Trường Đại học Duy Tân nói chung và Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao nói riêng. Hiện tại, Trung tâm SHPT đã đầu tư xây dựng một hệ thống các phòng thí nghiệm hiện đại với các trang thiết bị tiên tiến, đồng bộ. Trung tâm SHPT là địa chỉ làm việc của 05 TS được đào tạo từ các quốc gia có nền khoa học và công nghệ phát triển như Đức, Bỉ, Hàn Quốc… Cùng với việc triển khai một số đề tài Nafosted, Trung tâm SHPT đã mở rộng liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế để triển khai nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực Sinh học phân tử như với Viện Robert Koch, Berlin (CHLB Đức), Đại học Aston (Vương quốc Anh), Đại học David (Hoa Kỳ), Đại học Sunmoon (Hàn Quốc), Đại học VUB (Vương quốc Bỉ)... Trong thời gian qua, hàng chục công trình nghiên cứu khoa học chất lượng đã được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước, trong đó có nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí ISI có chỉ số ảnh hưởng (IF) cao.

Chức năng - Nhiệm vụ

  1. Tổ chức triển khai các nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính nền tảng, tính chiến lược trên cơ sở bám sát các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và các tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại ở trong nước và trên thế giới.
  2. Tập hợp và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao. Tạo môi trường thuận lợi cho công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
  3. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, cụ thể là (i) triển khai nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng; (ii) tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao.
  4. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; chuyển giao và tư vấn chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước, hợp tác cùng các đối tác khác để chuyển giao hay tư vấn chuyển giao công nghệ ra nước ngoài.

Liên hệ:

Địa chỉ:P402, K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, VN
Điện thoại:(0511) 382.7111 (402)

Fax:(0511) 3650.443