star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

CHƯƠNG TRÌNH

Bác Sĩ Đa Khoa

Bác Sĩ Đa Khoa

Đào tạo Bác sĩ đa khoa - Nhà khoa học có đủ y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về lâm sàng và...
Bác Sĩ Răng - Hàm - Mặt

Bác Sĩ Răng - Hàm - Mặt

Đào tạo ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt, Đại học Duy Tân mong muốn đào tạo ra đội ngũ bác sĩ có y đức, vững kiến thức, giỏi chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp...
Bác sĩ đa khoa định hướng quốc tế

Bác sĩ đa khoa định hướng quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA ĐỊNH HƯỚNG QUỐC TẾ 1. Mục tiêu đào tạo 1.1 Mục tiêu chung Đào tạo Bác sĩ đa khoa - Nhà khoa học có đủ y đức, có kiến...
Điều Dưỡng Đa khoa

Điều Dưỡng Đa khoa

Theo nhận định của các chuyên gia lĩnh vực Y tế, Điều dưỡng là một ngành đang thiếu nhân lực trầm trọng trong khi nhu cầu xã hội đối với nghề Điều dưỡng...
Dược sĩ (Đại học)

Dược sĩ (Đại học)

Xuất phát từ nhu cầu được chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao trong thời đại mới, chuyên ngành Dược sĩ Đại học hiện đang là một trong những ngành thu...
Công Nghệ Sinh Học

Công Nghệ Sinh Học

Công nghệ Sinh học (CNSH) được coi là ngành công nghệ mũi nhọn của thế kỷ 21. Các thành tựu của CNSH được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đã đem lại nguồn...
Thạc sĩ Điều Dưỡng Quốc Tế (Liên kết với Đại học FooYin)

Thạc sĩ Điều Dưỡng Quốc Tế (Liên kết với Đại học FooYin)

Mục tiêu của chương trình hợp tác đào tạo là giúp học viên tiếp cận chuẩn mực đào tạo tiên tiến của Đài Loan trong đào tạo Điều dưỡng sau đại học phù hợp...
Thạc sĩ  Tổ Chức-Quản Lý Dược

Thạc sĩ Tổ Chức-Quản Lý Dược

Chương trình Thạc sĩ Dược chuyên ngành Tổ chức Quản lý Dược nhằm đào tạo những thạc sĩ Dược có thể đảm nhận các vị trí quản lý trong lĩnh vực Dược, những...
Tiến sĩ Tổ chức - Quản lý Dược

Tiến sĩ Tổ chức - Quản lý Dược

Chương trình Tiến sĩ Dược chuyên ngành Tổ chức Quản lý Dược nhằm đào tạo những tiến sĩ Dược có thể đảm nhận các vị trí quản lý trong lĩnh vực Dược, những...
Tiến sĩ Điều Dưỡng (Phối hợp với ĐH Đông-A Hàn Quốc)

Tiến sĩ Điều Dưỡng (Phối hợp với ĐH Đông-A Hàn Quốc)

Mục tiêu của ngành Tiến sĩ Điều dưỡng là đào tạo được những chuyên gia có trình độ cao về kiến thức và phương pháp luận về điều dưỡng, có khả năng chủ...