star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Công Nghệ Sinh Học

Công nghệ Sinh học (CNSH) được coi là ngành công nghệ mũi nhọn của thế kỷ 21. Các thành tựu của CNSH được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đã đem lại nguồn doanh thu lớn cho nhiều quốc gia góp phần thúc đầy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã hội. Ngày nay, CNSH đã trở thành một ngành sản xuất quan trọng có liên quan và hỗ trợ trực tiếp để thúc đẩy phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, y tế, bảo vệ tài nguyên và môi trường... CNSH cùng với Công nghệ thông tin. Công nghệ tự động hóa và Khoa học vật liệu được coi là các nhóm ngành công nghệ cao đang được đầu tư phát triển thành các ngành công nghệ mũi nhọn.

Đặc trưng của ngành học


Đại học  Duy Tân là trường ngoài công lập đầu tiên và duy nhất ở miền Trung đào tạo ngành Công nghệ Sinh học.

Đại học Duy Tân đào tạo ngành Công nghệ Sinh học theo hướng phân tích và xét nghiệm y tế cũng như đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.