star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Điều Dưỡng Đa khoa

Theo nhận định của các chuyên gia lĩnh vực Y tế, Điều dưỡng là một ngành đang thiếu nhân lực trầm trọng trong khi nhu cầu xã hội đối với nghề Điều dưỡng - chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Bởi vậy, không hề khó để sinh viên tốt nghiệp ngành Điều dưỡng có thể tìm được một công việc tốt tại các cơ sở y tế trong cả nước và thế giới. Theo học chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa, sinh viên sẽ được học tập và bồi dưỡng các kỹ năng thực hiện công tác chăm sóc, kiểm tra tình trạng sức khỏe người bệnh, kê đơn thuốc và thực hiện một số công việc chuyên môn để phục vụ quá trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đến phục hồi chức năng, trị liệu cho người bệnh.

Ngày nay, Điều dưỡng viên được xem như là một nghề nghiệp độc lập trong hệ thống y tế, hỗ trợ các bác sỹ, dược sỹ, kỹ thuật viên và các nhân viên khác trong hệ thống y tế để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân.

Chương trình Điều dưỡng hệ Đại học được xây dựng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Điều dưỡng, nhằm đào tạo những Điều dưỡng có thể đảm nhận đa dạng các vị trí trong công tác chăm sóc, đào tạo, quản lý Điều dưỡng. Sinh viên được chú trọng phát triển thêm về các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề, ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh và tiếng Nhật, tin học ngay từ những năm học đầu tiên. Trong suốt quá trình học, sinh viên được đi kiến tập và thực tập tại các cơ sở y tế trong địa bàn thành phố Đà Nẵng hoặc tại Nhật Bản là đối tác liên kết với Khoa Điều dưỡng để có những tiếp cận ngành nghề một cách trực tiếp và thực tế nhất.

Thời gian Đào tạo: 4 năm


Sinh viên Điều dưỡng Đại học Duy Tân trong giờ học thực hành

Kỹ năng Nghề nghiệp

- Hành nghề theo luật pháp, chính sách của nhà nước và đạo đức nghề nghiệp, thực hiện đầy đủ và thành thạo quy trình điều dưỡng khi chăm sóc bệnh nhân.
- Thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện ổn định và liên tục, đảm bảo được môi trường chăm sóc an toàn. Quản lý toàn diện nguy cơ, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ.
- Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng, tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ. Đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe bệnh nhân.
- Tham gia thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng trong các tổ chức đào tạo cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế

Cơ hội Việc làm ngành điều dưỡng

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng Đại học Duy Tân có thể thích ứng tốt vào môi trường làm việc chuyên nghiệp với các vị trí như:

- Điều dưỡng viên tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, cơ sở chăm sóc sức khỏe.
- Điều dưỡng trưởng thực hiện vai trò quản lí, chăm sóc và tham gia xây dựng các chính sách liên quan đến công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh.
- Giảng viên Điều dưỡng trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu tại các đơn vị y tế, đơn vị giáo dục về Khoa học sức khỏe, điều dưỡng,… 
- Nhân viên làm việc độc lập hoặc phối hợp với các thành phần khác trong hệ thống y tế, lựa chọn làm việc trong nước tại các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường điều dưỡng, trung tâm điều dưỡng, trạm y tế, và các cơ sở y tế tư nhân có tư cách pháp nhân.