star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kỹ thuật Y sinh

Kỹ thuật Y sinh là ngành học trang bị cho sinh viên các kiến thức kỹ năng về chẩn đoán hình ảnh, xử lý hình ảnh, tin sinh học, cơ sinh học, xử lý tính hiệu sinh lý học, phân tích hệ thống,… để thực hiện xét nghiệm tại các phòng xét nghiệm, khoa xét nghiệm của bệnh viện từ tuyến huyện tới tuyến Trung ương.

Đặc trưng ngành học

Đây là một ngành học chỉ có một số ít trường ở Đà Nẵng có đào tạo như Đại học Duy Tân với trọng tâm là ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong y học, vật lý, sinh học, điện tử, công nghệ thông tin,... vào việc chẩn đoán, điều trị, và phục hồi sức khỏe cho con người (hay động vật)

Vị trí ngành học với Kinh tế Đà Nẵng

Đời sống ở Việt Nam nói chung ngày càng phát triển nên việc chăm sóc y tế ngày càng được quan tâm hơn, thúc đẩy các cơ sở y tế ở Đà Nẵng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc sử dụng các phương pháp và thiết bị y khoa hiện đại.

Đà Nẵng đang ưu tiên phát triển công nghệ cao trong y tế qua việc thu hút các doanh nghiệp sản xuất các trang thiết bị y khoa hàng đầu đến đầu tư tại Khu Công nghệ Cao Đà Nẵng