star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Tuyển sinh ngành Y - Dược - Điều dưỡng năm 2021 tại Đại học Duy Tân

Tuyển sinh ngành Y - Dược - Điều dưỡng năm 2021 tại Đại học Duy Tân

27/01/2021
Khi cuộc sống ngày càng phát triển, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đang hoành hành như hiện nay thì nhu cầu được chăm sóc sức khỏe của người dân là quan trọng hơn...
Đào tạo ngành Bác sĩ Đa khoa và Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tại Đại học Duy Tân: Chất lượng bài bản và Chi phí phù hợp

Đào tạo ngành Bác sĩ Đa khoa và Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tại Đại học Duy Tân: Chất lượng bài bản và Chi phí phù hợp

26/01/2021
Sau 11 năm triển khai đào tao các ngành nghề Y-Dược-Điều dưỡng, giờ đây nhiều thí sinh đã lựa chọn Đại Học Duy Tân như một phương án tối ưu để theo học các ngành...
Ngành Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Duy Tân

Ngành Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Duy Tân

05/02/2021
Sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe luôn dẫn đến sự thiếu bền vững trong phát triển xã hội....