star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sau Đại Học

Thạc sĩ Tổ Chức-Quản Lý Dược

Thạc sĩ Tổ Chức-Quản Lý Dược

Nhìn nhận vấn đề cấp bách trong việc thiếu hụt nhân lực quản lý Dược trình độ cao hiện nay, Đại học Duy Tân chính thức triển khai đào tạo chuyên ngành Tổ chức Quản lý Dược bậc Thạc sĩ vào ngày 12/01/2019. Điều này, không chỉ mở ra hướng đi mới cho các...
Thạc sĩ Điều Dưỡng Quốc Tế

Thạc sĩ Điều Dưỡng Quốc Tế

Mục tiêu của chương trình hợp tác đào tạo là giúp học viên tiếp cận chuẩn mực đào tạo tiên tiến của Đài Loan trong đào tạo Điều dưỡng sau đại học phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam, có khả năng làm việc trong khu vực và trên thế giới cũng như...