star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sau Đại Học

Thạc sĩ Tổ Chức-Quản Lý Dược

Nhìn nhận vấn đề cấp bách trong việc thiếu hụt nhân lực quản lý Dược trình độ cao hiện nay, Đại học Duy Tân chính thức triển khai đào tạo chuyên ngành Tổ chức Quản lý Dược bậc Thạc sĩ vào ngày 12/01/2019. Điều này, không chỉ mở ra hướng đi mới cho các Dược sĩ có nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn mà còn góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.