star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phòng học


Hệ thống Phòng học Lý thuyết

27/11/2020

Với phương châm “Tất cả vì quyền lợi học tập và việc làm của sinh viên” Đại học Duy Tân đã và đang không ngừng nỗ lực nhằm mang lại một môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất cho sinh viên của mình....

Xem thêm

Giảng đường với đầy đủ thiết bị tiện nghi phục vụ học tập

03/02/2021

Bên cạnh việc chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao cùng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quan trọng...

Xem thêm

Đại học Duy Tân với Hệ thống Cơ sở Vật chất hiện đại Bậc nhất miền Trung

04/02/2021

Bên cạnh việc chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao cùng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quan trọng...

Xem thêm