star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Giải thưởng – Thành tựu


 • Giải nhì tại Hội nghị khoa học trẻ Ứng dụng công nghệ Sinh - Y Sinh trong điều trị lâm sàng lần 1 ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: Hoàng Hà ,
 • Giải thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ ở TP Đà Nẵng ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: Phan Quốc Toản ,
 • Giải thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ ở TP Đà Nẵng ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: Hồ Viết Hiếu ,
 • Giải thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ ở TP Đà Nẵng ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: Nguyễn Huy Hùng ,
 • Giải thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ ở TP Đà Nẵng ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: Nguyễn Thị Hồng Chương ,
 • Giải thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ ở TP Đà Nẵng ( Năm: 2019 )
  Tác giả Giải thưởng: Thiều Anh Tài ,
 • Giải thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ ở TP Đà Nẵng ( Năm: 2018 )
  Tác giả Giải thưởng: Phan Quốc Toản ,
 • Giải Ba - Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ khối Khoa học Sức khỏe ( Năm: 2018 )
  Tác giả Giải thưởng: Nguyễn Đình Tùng ,