star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phòng thực hành


Phòng Mô Phỏng Điều Dưỡng

07/01/2021

Phòng thực hành kỹ năng điều dưỡng với các trang thiết bị hiện đại trị giá hơn 600 triệu đồng đã được phía Nhật Bản bàn giao cho nhà trường. Trong những năm gần đây, nhiều chương trình liên kết đào...

Xem thêm

Phòng thực hành Máy tính

05/02/2021

Tại Trường Y Dược - Đại học Duy Tân, sinh viên được trau dồi kỹ năng Tin học với hệ thống phòng thực hành được trang bị máy tính cấu hình cao, được nối mạng internet và wifi miễn phí toàn trường. Máy...

Xem thêm