star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phòng thực hành Máy tính


Tại Trường Y Dược - Đại học Duy Tân, sinh viên được trau dồi kỹ năng Tin học với hệ thống phòng thực hành được trang bị máy tính cấu hình cao, được nối mạng internet và wifi miễn phí toàn trường.


Máy tính hiện đại, cấu hình cao phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên


Sinh viên học thực hành Tin học tại Trường