star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phòng Mô Phỏng Điều Dưỡng


Phòng thực hành kỹ năng điều dưỡng với các trang thiết bị hiện đại trị giá hơn 600 triệu đồng đã được phía Nhật Bản bàn giao cho nhà trường.

Trong những năm gần đây, nhiều chương trình liên kết đào tạo và làm việc tại Nhật Bản dành cho sinh viên khối ngành Khoa học Sức khỏe của Đại học Duy Tân luôn được Nhà trường quan tâm và triển khai. Trong đó, việc ký kết hợp tác với Tập đoàn Glome Management đã mở ra cho sinh viên Duy Tân cơ hội được tiếp thu kiến thức, nâng cao kỹ năng và thực tập với vai trò Trợ lý Điều dưỡng tại các bệnh viện thuộc Tập đoàn. Bên cạnh đó, Tập đoàn Glome Management đã trao tặng các thiết bị y tế cho Đại học Duy Tân để thành lập các phòng thực hành kỹ năng phục vụ chương trình đào tạo và thực hành của sinh viên.


Phòng Thực hành Kỹ năng điều dưỡng với trang thiết bị hiện đại

Tổng giá trị thiết bị mà Tập đoàn Glome Management trao tặng là 600 triệu đồng để trang bị cho 2 phòng Thực hành kỹ năng Điều dưỡng theo chuẩn Nhật bản, gồm: 1 phòng chăm sóc tại nhà và 1 phòng bệnh (bệnh viện). Trong đó, có các thiết bị như:

- Giường tại nhà,
- Giường phòng bệnh,
- Đệm chống loét,
- Tủ đầu giường,
- Xe đẩy điều dưỡng RKW-302,
- Cole mat C hyper (MSN1200) HCH-1,
- Overbed table KT-95HD Natural,
- Cây truyền dịch đứng MY-22258,
- Túi y tế khám tại nhà và các loại vật tư tiêu hao,
- …