star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Giới thiệu đội ngũ Trường Y Dược


Đội ngũ là yếu tố quyết định hàng đầu trong công tác đào tạo Y khoa, chúng tôi hiện đã có một đội ngũ đầy nhiệt huyết, năng lực và sẽ tiếp tục bổ sung, nâng cao năng lực trong tương lai.


Đội ngũ Cán bộ, giảng viên Trường Y Dược - Đại học Duy Tân

Trải qua 12 năm xây dựng phát triển, Trường Y Dược - Đại học Duy Tân tự hào đã tìm thấy những mảnh ghép tuyệt vời, đủ đức, đủ tài để cùng nhau cống hiến cho nền giáo dục Y khoa nước nhà. Hiện tại Trường Y Dược - Đại học Duy Tân được đánh giá cao ở trong và ngoài nước với đội ngũ bao gồm:

  • 03 Giáo sư;
  • 09 Phó Giáo sư;
  • 39 Tiến sĩ và Nghiên cứu sinh;
  • 70 Thạc sĩ và Cao học
  • 08 Bác sĩ Chuyên khoa 1 
  • 02 Bác sĩ nội trú
  • 67 giảng viên, nhân viên trình độ Đại học.

Với đội ngũ nhân sự chất lượng và được tuyển dụng, đào tạo nâng cao hàng năm Trường Y Dược quyết tâm cùng Đại học Duy Tân trở thành đơn vị giáo dục đào tạo hàng đầu cả nước.