star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phòng thí nghiệm


Phòng Thí Nghiệm

07/01/2021

Hệ thống các phòng thí nghiệm: - Phòng kỹ năng thực hành Điều dưỡng (phòng 403, 404 cơ sở 4) - Phòng thực tập vật lý (phòng 401, 402 cơ sở 6) - Phòng thực tập hóa dược (phòng 404 cơ sở 6) - Hóa lý...

Xem thêm

Phòng Thí Nghiệm Kí Sinh Trùng - Côn Trùng

07/01/2021

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thực hành cho sinh viên các ngành Y khoa, Dược, Đại học Duy Tân đã trang bị phòng thí nghiệm Kí sinh Trùng - Côn trùng với 45 kính hiển vi điện tử, 02 kính hiển vi soi nổi...

Xem thêm

Phòng Thí Nghiệm Sinh học Phân Tử

07/01/2021

Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử được trang bị hiện đại cùng với đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao, giàu năng lực nghiên cứu, hỗ trợ tốt cho sinh viên trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu. Rất...

Xem thêm