star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phòng Thí Nghiệm Sinh học Phân Tử


Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử được trang bị hiện đại cùng với đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao, giàu năng lực nghiên cứu, hỗ trợ tốt cho sinh viên trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu.

Rất nhiều máy móc hiện đại được trang bị tại Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử có thể kể đến như:

- Máy ly tâm lớn
- PCR machine
- 7500 fast Realtime PCR
- HPLC 1260 Infinity
- FPL UPC-900 AKTA
- Nanodrop 2000C
- Các hệ thống điện di DNA, protein
- Easypure UV/UF 
- MaxQ8000 Shaker
- EBOX VX2 GelDoc
- 105L Kinematica HMC Vertical Autoclave
- Laminar AirFlow Esco
- Laminar AirFlow OptiMAIR
- Laminar AirFlow Liberty
- Máy giải trình tự AB3500
- Rotary Evaporator N-1200A
- Bioreactor Biotron Smart GX
- Bioreactor BioFlo/Celligen 115
- Rotary Evaporator
- ...


Máy móc hiện đại tại Phòng Thí nghiệm Sinh học Phân tử