star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phòng Thí Nghiệm Kí Sinh Trùng - Côn Trùng


Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thực hành cho sinh viên các ngành Y khoa, Dược, Đại học Duy Tân đã trang bị phòng thí nghiệm Kí sinh Trùng - Côn trùng với 45 kính hiển vi điện tử, 02 kính hiển vi soi nổi Zeiss Stemi; Tủ sấy Memmert, Máy cắt lát MicroThermo HM 325, chủ yếu sử dụng trong soi mẫu, phân tích mẫu côn trùng - ký sinh trùng.


Trang thiết bị hiện đại tại Phòng thí nghiệm Kí sinh Trùng - Côn Trùng