star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tầm soát, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân mới nhập viện khoa Nội tiêu hóa - Gan mật Bệnh viện Đà Nẵng năm 2017


Tạp chí: Tạp chí Y học Thực Hành

Số trang:

Năm: 2017

Tác giả: Thị-Tâm Nguyễn,

Đồng tác giả: Thị-Tâm Nguyễn

Liên kết