star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đánh giá hiệu quả diệt ổ bọ gậy nguồn muỗi Aedes truyền vi rút Dengue và Zika của chế phẩm sinh học được chiết xuất từ phế phẩm vỏ cứng hạt điều và vỏ quả chanh tại cộng đồng tỉnh Gia Lai


Tạp chí:

Số trang:

Năm: 2020

Tác giả: Viết-Hiếu Hồ,

Đồng tác giả: Viết-Hiếu Hồ

Liên kết