star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuẩn đầu ra Cử Nhân Công Nghệ Sinh Học


1. Mục tiêu chung

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân ngành Công nghệ sinh học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức chuyên sâu và khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao. Sinh viên sau khi ra trường được trang bị các kỹ năng căn bản và nâng cao trong các lĩnh vực ngành nghề về Công nghệ sinh học như Sinh học phân tử, Kỹ thuật gene, Chuẩn đoán phân tử, Y sinh phân tử… Bên cạnh đó sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm như khả năng ngoại ngữ, thuyết trình, viết báo cáo khoa học, giải quyết tình huống, làm việc theo nhóm, tham gia các hoạt động cộng đồng, bảo vệ tài nguyên môi trường và đặc biệt là có khả năng tuy duy khởi nghiệp.  Qua đó, sinh viên biết ứng dụng cơ sở lý luận và khoa học phục vụ cho việc áp dụng, cải tiến và phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; có khả năng làm việc độc lập tại các bệnh viện, cơ quan hình sự, cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan liên quan đến Công nghệ sinh học.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiến thức

- Có khả năng áp dụng các kỹ thuật CNSH vào điều kiện nghiên cứu và sản xuất thực tế tại các cơ sở sản xuất; phòng thí nghiệm, cơ sở y tế, phòng R&D của các công ty;
- Có khả năng tham gia xây dựng kế hoạch, lập dự án, thực hiện các dự án khoa học kỹ thuật; tham gia điều hành và quản lý công nghệ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất;
- Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thực giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
- Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng;
- Có kiến thức đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành để học các chương trình sau Đại học.

2.2. Kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng thực hành

- Có khả năng vận dụng, thực hành độc lập và làm việc theo nhóm;
- Thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới.
- Có khả năng tư duy, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa;
- Có khả năng làm việc độc lập hay phối hợp trong nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm mới.

2.2.2. Kỹ năng giao tiếp

- Có khả năng thuyết minh, thuyết trình, thuyết phục, tranh luận các vấn đề;
- Có khả năng hợp tác đa ngành.

2.2.3. Kỹ năng ngoại ngữ, tin học

- Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) tối thiểu TOEIC 450, trình độ tin học văn phòng tương đương bằng B (thông qua đợt khảo sát cuối khóa do trường tổ chức);
- Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh, có năng lực tham khảo và khai thác tài liệu chuyên ngành.

2.3. Thái độ

- Luôn tìm tòi nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào lĩnh vực chuyên môn;
- Yêu ngành, yêu nghề, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội đất nước;
- Có tinh thần cầu thị, tác phong chuyên nghiệp trong công việc.
- Có sự hiểu biết sâu sắc về ngành nghề, có trách nhiệm đạo đức khi hành nghề trong lĩnh vực được phụ trách, có khả năng tham gia công tác quản lý;

3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên ngành này có thể làm việc độc lập, khởi nghiệp hoặc phối hợp làm việc trong các tổ chức sau:
- Các đơn vị sản xuất liên quan đến Công nghệ sinh học, nhân viên phòng nghiên cứu và phát triển ở các công ty Công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sinh – dược phẩm.
- Các công ty chuyên mua bán, xuất nhập khẩu trang thiết bị, vật tư hóa chất, sinh phẩm, dược phẩm.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học có chuyên ngành về Công nghệ sinh học; giáo viên PTTP.
- Các phòng xét nghiệm Sinh học phân tử của các công ty, các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh có trang bị phòng thí nghiệm.
- Các phòng chuẩn đoán Y sinh, DNA, Sinh học phân tử.
- Các trung tâm kiểm nghiệm, viện kiểm nghiệm thuốc.
- Các sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh.
- Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ có liên quan đến Công nghệ sinh học...

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tiếp tục học Sau Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) trong và ngoài nước.