star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Tuyển sinh Ngành Dược sĩ Đại học 2021

Tuyển sinh Ngành Dược sĩ Đại học 2021

26/01/2021
Xuất phát từ nhu cầu được chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao trong thời đại mới, Dược sĩ Đại học hiện đang là một trong những ngành thu hút sự quan tâm của đông...
Học Dược sĩ Đại học DTU để trở thành những Dược sĩ có chuyên môn, trách nhiệm

Học Dược sĩ Đại học DTU để trở thành những Dược sĩ có chuyên môn, trách nhiệm

26/01/2021
Xác định ngành Dược sĩ Đại học có những đặc thù riêng biệt về ngành nghề, bởi vậy, Đại học Duy Tân đã xây dựng chương trình đào tạo một cách bài bản và chuẩn mực....