star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tổng quan về ngành Dược sĩ


Chương trình Dược sĩ Đại học được kết hợp giữa vận dụng lý thuyết và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Dược, nhằm đào tạo những dược sĩ có thể đảm nhận đa dạng các vị trí trong ngành Dược: sản xuất, đảm bảo chất lượng, cung ứng thuốc, tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Sinh viên được chú trọng thêm ngoại ngữ và các kỹ năng về thuyết trình, tin học và khả năng làm việc nhóm ngay từ năm học đầu tiên. Trong năm học cuối cùng, sinh viên được đi thực tế tại các cơ sở trong địa bàn thành phố Đà Nẵng (hệ thống công ty, bệnh viện, trung tâm đa dạng và phong phú) để có những tiếp cận ngành nghề một cách trực tiếp và thực tế nhất.


Sinh viên ngành Dược – Đại học Duy Tân học tập tại Nhà thuốc Mô phỏng

Khóa học được thiết kế theo hình thức gắn liền lý thuyết và thực hành. Do đó, sinh viên sẽ được học lý thuyết trên lớp, kết hợp với thực hành tại các Phòng thực hành hiện đại của trường (gồm các môn cơ sở và các môn chuyên ngành). Ngoài ra, kể từ năm thứ 3, sinh viên được tiếp cận với nhà thuốc đại học và nhà thuốc mô phỏng với nhiều tình huống thực tế liên quan trực tiếp đến chuyên môn nghề nghiệp.

Thời gian khóa học là 5 năm (170 tín chỉ), sinh viên có thể đăng ký học theo tín chỉ, từ các môn chung đến các môn chuyên ngành. Các môn chuyên ngành tập trung đào tạo các kiến thức/kỹ năng chuyên môn tại các lĩnh vực quan trọng của ngành Dược như: dược liệu – dược cổ truyền, đảm bảo chất lượng thuốc, dược lâm sàng, tổ chức quản lý dược, bào chế - công nghiệp dược.