star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuẩn đầu ra Ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt


1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của chương trình là đào tạo những Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt (RHM) có y đức; có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học và nha khoa, để xác định, đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị các bệnh Răng - Hàm - Mặt cho cá nhân và cộng đồng; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ răng miệng cho nhân dân

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiến thức

- Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm sàng chung và ngành Răng - Hàm - Mặt;
- Có kiến thức chung  về chẩn đoán, điều trị và phòng  một số bệnh thường gặp;
- Có kiến thức cơ bản về trạng thái bình thường, bệnh sinh, bệnh căn, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Răng - Hàm - Mặt;
- Có phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học Răng - Hàm - Mặt;
- Nắm vững luật pháp, chính sách của Nhà nước bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, gắn với sức khỏe răng miệng


Sinh viên ngành Y khoa tại Trường Y Dược - Đại học Duy Tân

2.2. Kỹ năng

- Chẩn đoán và xử trí các bất thường và bệnh lý răng miệng và hàm mặt: sâu răng, nha chu, rối loạn chức năng hệ thống nhai…
- Chẩn đoán và xử trí ban đầu, một số bệnh Răng - Hàm - Mặt, lệch lạc răng, mất răng, ung thư răng, dị tật bẩm sinh, viêm nhiễm, chấn thương hàm mặt...
- Xử trí được các trường hợp cấp cứu Răng - Hàm - Mặt như chảy máu sau nhổ răng, viêm tuỷ răng, gãy xương hàm, viêm nhiễm vùng miệng-hàm mặt....
- Sử dụng kết hợp được một số biện pháp y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh Răng - Hàm - Mặt;
- Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khoẻ; phối hợp tổ chức việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ răng miệng cho cá nhân và cộng đồng; bảo vệ, vệ sinh môi trường và đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp;
- Quản lý được một cơ sở Răng - Hàm - Mặt;

2.3. Thái độ

- Tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; tôn trọng, cảm thông và hết lòng phục vụ người bệnh;
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngành y tế nói chung và của ngành RHM;
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp;
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ.

3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Các cơ sở y tế, các bệnh viện, cơ sở đào tạo và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Bác sĩ nội trú bệnh viện
- Bác sĩ chuyên khoa cấp I
- Bác sĩ chuyên khoa cấp II
- Thạc sĩ
- Tiến sĩ