star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuẩn đầu ra Ngành Bác sĩ Đa Khoa


1. Mục tiêu chung

Đào tạo Bác sĩ đa khoa - Nhà khoa học có đủ y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về lâm sàng và cộng đồng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0, có tầm nhìn và năng lực nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học y học trong bảo vệ và chăm sức khỏe nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiến thức

Khối kiến thức chung trong Đại học Duy Tân

Vận dụng được các kiến thức về tư tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Áp dụng được kiến thức công nghệ thông tin trong phục vụ người bệnh và nghiên cứu khoa học.
- Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chuyên môn.
- Đánh giá, phân tích được các vấn đề an ninh, quốc phòng và có ý thức cảnh giác với những âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch.

Kiến thức chung theo lĩnh vực:

- Vận dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên như hóa học, sinh học, vật lý, lý sinh để giải thích các hiện tượng bệnh lý.
- Phân tích được các hiện tượng, các cơ chế hoạt động, nguyên lý vận hành của các trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị.
- Tiếp cận được với các kiến thức sinh học và kỹ thuật y dược hiện đại.

Kiến thức chung của khối ngành:

- Vận dụng được kiến thức cốt lõi về khoa học sức khỏe và các mối  liên quan giữa sức khỏe với các yếu tố môi trường, xã hội.
- Đánh giá và phân tích được mối liên quan giữa sức khỏe, bệnh tật với môi trường và các yếu tố tâm lý-xã hội.

Kiến thức chung của nhóm ngành và ngành:

- Mô tả được đặc điểm giải phẫu, cấu trúc và hoạt động của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
- Đánh giá được sự thay đổi các trạng thái cơ thể trong những điều kiện bình thường và bệnh lý.
- Áp dụng được những kiến thức cơ bản, cơ sở để giải thích một cách sâu sắc các triệu chứng bệnh lý của người bệnh.
- Phân tích và tổng hợp được các triệu chứng, các dấu hiệu để chẩn đoán các tình trạng bệnh lý.
- Áp dụng được các phương pháp, các kỹ thuật đểđiều trị và chăm sóc người bệnh.

Kiến thức thực tập và tốt nghiệp

- Vận dụng tổng hợp kiến thức thu được để phân tích và đánh giá các vấn đề sức khỏe tại Bệnh viện và cộng đồng trước khi trở thành bác sĩ đa khoa.


Sinh viên Y khoa tại Trường Y Dược - Đại học Duy Tân trong buổi học thực hành

2.2. Kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp (kỹ năng cứng)

Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề

- Phát hiện được các triệu chứng bệnh lý và các vấn đề sức khỏe.
- Chỉđịnh và phân tích được kết quả các xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản.
- Chẩn đoán được một số bệnh thông thường.
- Xử trí được một số bệnh và tình trạng cấp cứu thường gặp.

Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề

- Xây dựng được giả thuyết về sức khỏe và bệnh tật.
- Đánh giá, phân tích được vấn đề sức khỏe.
- Đề xuất giải pháp và giải quyết được các vấn đề sức khỏe.

Kỹ năng nghiên cứu và khám phá

Có khả năng hình thành giả thuyết nghiên cứu.
- Có kỹ năng thu thập thông tin.
- Thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.
- Có kỹ năng ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tế.

Kỹ năng tư duy theo hệ thống

- Phân tích được mối liên quan sức khỏe với các yếu tố môi trường, văn hóa, kinh tế-xã hội.
- Xác định được vấn đề sức khỏe ưu tiên.
- Phân tích sự lựa chọn giữa các vấn đề và tìm ra cách giải quyết.
- Có tư duy phân tích đa chiều các vấn đề sức khỏe, bệnh tật.

Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh

- Thể hiện được vai trò và trách nhiệm của bác sĩ đa khoa đối với xã hội.
- Đáp ứng chuẩn mực của xã hội về ngành y và bác sĩ đa khoa.
- Đánh giá sự phát triển và các vấn đề sức khỏe toàn cầu đến nghề nghiệp.

Bối cảnh tổ chức

- Phân tích được đặc điểm, tình hình của đơn vị.
- Xây dựng được kế hoạch và phát triển đơn vị
- Tạo được mối liên hệ với các đối tác chủ yếu.

Vận dụng kiến thức vào thực tiễn

- Áp dụng và thực hiện được các kỹ thuật, thủ thuật trong lâm sàng.
- Sử dụng thành thạo các thiết bị trong đơn vị.
- Phát hiện được những vấn đề mới trong chuyên môn.

Năng lực sáng tạo, phát triển và khả năng thay đổi trong chuyên môn.

- Cải tiến các kỹ thuật chăm sóc, điều trị.
- Cập nhật được các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công việc.
- Có năng lực làm việc trong các vị trí khác nhau trong đơn vị.

B.  Kỹ năng mềm:

Kỹ năng tự chủ

- Sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và hợp lý.
- Thích ứng nhanh với sự thay đổi môi trường sống và làm việc.
- Học và tự học, tự nghiên cứu suốt đời.
- Phân tích được phẩm chất của đồng nghiệp để trao đổi, học hỏi.

Kỹ năng làm việc nhóm (teamwork)

- Xây dựng, điều hành nhóm làm việc hiệu quả.
- Liên kết được các nhóm.

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

- Tổ chức, phân công công việc trong đơn vị.
- Đánh giá hoạt động của cá nhân và tập thể.
- Liên kết được với các đối tác chủ yếu.

Kỹ năng giao tiếp

- Sắp xếp được ý tưởng, nội dung giao tiếp.
- Giao tiếp được bằng văn bản, qua thư điện tử/các phương tiện truyền thông
- Khả năng thuyết trình lưu loát.
- Có kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân: tư vấn, giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân, trao đổi và chia sẻ với đồng nghiệp...

Sử dụng ngoại ngữ: tiếng Anh B2 tương đương IELTS 5.0.

Tin học và công nghệ thông tin: sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng (STATA, EPI-INFO, SPSS…).

2.3.Thái độ

Đạo đức cá nhân

- Trung thành với tổ quốc, có bản lĩnh chính trị vững vàng.
- Sẵn sàng đương đầu với khó khăn.
- Kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê sáng tạo.
- Cảm thông, chia sẻ với đồng nghiệp, người bệnh.

Đạo đức nghề nghiệp
- Tận tâm, tận lực, trung thực và trách nhiệm.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp.
- Văn hóa ứng xử của thầy thuốc.
- Thực hiện nghiêm túc Quy định về Quy tắc ứng xử và 12 điều Y đức của Bộ Y tế.

Đạo đức xã hội

- Coi trọng nền y học cổ truyền dân tộc.
- Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Giữ gìn và quảng bá hình ảnh người bác sĩ trong xã hội.

3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ đa khoa có thể làm việc tại các bệnh viện, các cơ sở y tế chủ yếu từ tuyến tỉnh đến tuyến y tế cơ sở, các cơ sở đào tạo y dược, các Viện nghiên cứu và các cơ quan Quản lý ngành khoa học sức khỏe, các tổ chức nhà nước và tổ chức phi chính phủ.

- Các cơ sở điều trị: bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị và quản lý tại các bệnh viện công lập và tư nhân.
- Các cơ sở đào tạo: giảng viên các trường đại học, cao đẳng và trung học y tế, cán bộ quản lý đào tạo.
- Các viện nghiên cứu: chuyên viên trong các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, y dược, y sinh, công nghệ y dược…
- Các cơ quan quản lý: chuyên viên các cơ quan quản lý y tế. Chuyên viên trong các tổ chức nhà nước và tổ chức phi chính phủ (NGO’s).

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, các bác sĩ đa khoa có thể học các trình độ Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, Thạc sĩ y học, Tiến sĩ y học.