star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuẩn đầu ra Ngành Dược sĩ Đại học


1. Mục tiêu chung

Đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có kiến thức cơ sở vững vàng, có kiến thức chuyên môn tốt, có khả năng đảm nhận được các vị trí tại các lĩnh vực một cách chuyên nghiệp hiệu quả, có khả năng nghiên cứu, tự học để nâng cao trình độ, có kỹ năng và khả năng thích nghi tốt trong môi trường hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiến thức

- Có kiến thức khoa học cơ bản, y dược học cơ sở và có phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học.
- Có kiến thức chuyên môn cơ sở về sản xuất, đảm bảo chất lượng, cung ứng, tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, Quản lý và kinh tế dược, dược liệu và dược cổ truyền
- Nắm vững các chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật, của ngành y tế liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2.2. Kỹ năng

- Tham gia tổ chức và triển khai được thực hành tốt trong các lĩnh vực: Sản xuất và phát triển thuốc; Dược lâm sàng; Quản lý và kinh tế dược; Đảm bảo chất lượng thuốc; Dược liệu và dược cổ truyền. Triển khai được các hoạt động khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trên.
- Tư vấn và hướng dẫn được cho các nhân viên y tế và cộng đồng về thuốc.
- Có khả năng giao tiếp, viết, trình bày, thảo luận, đàm phán và làm chủ tình huống
- Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm.

2.3. Thái độ

- Có động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.
- Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan. Có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng.
- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
- Nhận thức được ý nghĩa lời dạy của Bác “ Lương y như từ mẫu”

3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Đảm nhiệm các vị trí công tác dược trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị (trong các cơ sở điều trị, bệnh viện, phòng mạch,...), sản xuất kinh doanh (xí nghiệp, công ty, hiệu thuốc, nhà thuốc, đại lý dược,...), kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng có yêu cầu sử dụng Dược Sĩ trình độ đại học.
- Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý ở các đơn vị đào tạo,  nghiên cứu khoa học chuyên ngành dược.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn; duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm.
- Có khả năng tham gia các khóa đào tạo chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Có khả năng theo học chương trình đào tạo chuyên khoa 1,2 và sau Đại học trong và ngoài nước.