star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

[SỐ ĐẶC BIỆT] Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Duy Tân - Hội nghị Khoa Học Quốc Tế Trường - Viện (Trường ĐH Duy Tân - Bệnh viện Trung Ương Huế)


Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Duy Tân - Hội nghị Khoa Học Quốc Tế Trường - Viện (Trường ĐH Duy Tân - Bệnh viện Trung Ương Huế) - Kỷ niệm 10 năm thành lập khối ngành khoa học sức khỏe, 25 năm thành lập  Đại học Duy Tân & 125 năm thành lập Bệnh viện Trung ương Huế.

Số hiệu: ISSN 1859-4905 

Xuất bản: 05(36) - 10/2019

Tổng biên tập: Lê Nguyên Bảo

Phó tổng biên tập: Võ Kim Ngân

Thành viên hội đồng khoa học:

1. GS. TS. VS. Trần Văn Trường - Trưởng bộ môn Răng-Hàm-Mặt, Khoa Y.

2. GS. TS. Lê Đức Hinh - Trưởng bộ môn Thần kinh - Tâm thầm, Khoa Y.

3. GS. TS. Phạm Thị Minh Đức - Giảng viên Khoa Y.

4. PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Thu - Trưởng Khoa Dược.

5. TS. BSCK 2 Võ Thị Hà Hoa - Trưởng Khoa Y.

6. TS. BS. Hoàng Hà - Viện phó Viện Y Sinh Dược - Phó khoa Y.

7. ThS.BS Nguyễn Huỳnh Ngọc Q. Trưởng Khoa Điều Dưỡng

8. ThS.BS Nguyễn Trọng Thiện Giám Đốc Bệnh viện C Đà Nẵng

9. ThS. BS. Quách Hữu Trung - Giám đốc bệnh viện 199 Bộ Công An

10. TS. Phan Quốc Toản - GD TT. Nghiên Cứu Công Trùng - Ký Sinh Trùng. Viện Y Sinh Dược

11. DSCK2. Hà Văn Thạnh - Viện phó Viện Y Sinh Dược

12. TS. Nguyễn Đức Hiền - Trưởng phòng Quản lý Khoa học

13. TS.BS Mai Đình Điểu - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

14. ThS.BSCK2 Hoàng Thị Lan Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

15. TS.BS Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

16. TS.BS Trần Thừa Nguyên - Trưởng phòng Bệnh viện Trung ương Huế

17. TS.BS Hồ Hữu Thiện - PGD TT. Đào Tạo, Phó khoa Ngoại Nhi - Cấp cứu bụng, Bệnh viện Trung ương Huế.

18. PGS.TS Nguyễn Văn Hĩ - Giám đốc TT CTCH-PTTH, Bệnh viện Trung ương Huế 

19. BSCK2. Trần Hoài Ân - Giám đốc TT Tim Mạch, Bệnh viện Trung ương Huế

20. PGS.TS Nguyễn Tá Đông - Phó giám đốc TT Tim Mạch, Bệnh viện Trung ương Huế

2l . TS.BS Lê Minh Toàn - Trưởng Khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Trung ương Huế

22. TS.BS Trần Kiêm Hảo - Giám đốc TT Nhi Khoa, Bệnh viện Trung ương Huế

23. TS.BS Nguyễn Hồng Lợi - Giám đốc TT Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trung ương Huế

-- Bìa và mục lục tại file đính kèm.

 

 

Files đính kèm