star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Dược sĩ (Đại học)

Nghề dược là nghề liên quan đến dược phẩm (thuốc), được phân ra nhiều lĩnh vực như: Nghiên cứu, sản xuất, lưu thông phân phối, đảm bảo chất lượng, quản lý dược, hướng dẫn sử dụng thuốc cho mọi người…Dược học dựa trên nhiều ngành khoa học khác nhau, trong đó cơ bản nhất là hoá học và sinh học – hai ngành quan trong nhất mà người ta dùng kiến thức của nó để bào chế ra các dược phẩm phục vụ cho sức khoẻ con người
Học Dược sĩ Đại học DTU để trở thành những Dược sĩ có chuyên môn, trách nhiệm

Học Dược sĩ Đại học DTU để trở thành những Dược sĩ có chuyên môn, trách nhiệm

26/01/2021
Xác định ngành Dược sĩ Đại học có những đặc thù riêng biệt về ngành nghề, bởi vậy, Đại học Duy Tân đã xây dựng chương trình đào tạo một cách bài bản và chuẩn mực....
Cơ hội Nghề nghiệp ngành Dược

Cơ hội Nghề nghiệp ngành Dược

29/06/2022
Điều kiện kinh tế, xã hội ổn định tạo cơ hội cho người dân quan tâm hơn tới sức khỏe bản thân cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với sự am...