star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Đại học Duy Tân Tuyển sinh ngành Điều dưỡng năm 2021

Đại học Duy Tân Tuyển sinh ngành Điều dưỡng năm 2021

05/02/2021
Góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của xã hội, bên cạnh 3 ngành học khác của Khối ngành Sức khỏe là Dược sĩ Đại học, Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt và...
Cần lượng lớn nhân lực điều dưỡng khi Việt Nam bắt đầu giai đoạn già hóa

Cần lượng lớn nhân lực điều dưỡng khi Việt Nam bắt đầu giai đoạn già hóa

05/02/2021
Điều dưỡng chiếm 70% nhân lực bệnh viện, công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh. Dù số lượng điều dưỡng tại các cơ sở y tế hiện hơn 132.000 người, nhưng vẫn chưa...
Cơ hội Vàng của ngành Điều dưỡng - Đại học Duy Tân

Cơ hội Vàng của ngành Điều dưỡng - Đại học Duy Tân

26/01/2021
Cùng với ngành Y-Dược, ngành Điều dưỡng đã góp một phần không nhỏ trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như chăm sóc phục vụ bệnh nhân tại các Bệnh viện, là...