star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuẩn đầu ra Thạc sĩ Tổ chức - Quản lý Dược


1. Mục tiêu chung

Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tổ chức quản lý Dược giúp học viên có phẩm chất chính trị vững vàng; nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập sáng tạo, có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Dược; có khả năng quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh các dịch vụ Dược nói riêng và dịch vụ Y tế nói chung; có đủ trình độ tiếng Anh để sử dụng khi nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Dược.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiến thức

 • Cập nhật, mở rộng và nâng cao kiến thức cơ sở về chuyên ngành Tổ chức quản lý Dược đã được giảng dạy ở bậc đại học.
 • Trang bị các kiến thức mới theo hướng chuyên sâu về chuyên ngành Tổ chức quản lý Dược, nâng cao khả năng tiếp cận, nắm bắt và hiểu các chính sách quản lý của nhà nước về lĩnh vực Dược, thị trường Dược phẩm trong nước và  trong môi trường cạnh tranh quốc tế.
 • Trang bị kiến thức và nâng cao năng lực ứng dụng trong thực tiễn thông qua các hoạt động thực tế Bệnh viện và các cơ sở hoạt động về lĩnh vực Dược, phân tích thị trường kinh doanh và hoạch định các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Dược phẩm.

2.2. Kỹ năng

 • Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá của học viên đối với các vấn đề về tổ chức, quản lý các lĩnh vực về Dược.
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách phát triển doanh nghiệp, quản trị quan hệ khách hàng, quản lý điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Dược phẩm.
 • Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các vấn đề sản xuất, kinh doanh Dược phẩm. Đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng, để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực Dược của các doanh nghiệp sản xuất Dược phẩm, công ty phân phối Dược phẩm, bệnh viện, các cơ quan quản lý nhà nước về Dược.
 • Trang bị kỹ năng quản lý, đánh giá và kiểm soát nội bộ về tình hình sản xuất, kinh doanh Dược phẩm, về xu hướng  thị trường Dược phẩm trong nước cũng như quốc tế.
 • Trang bị kỹ năng quản lý để tham gia vào công tác quản lý Nhà nước, triển khai các quy chế, chính sách quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Dược như Bảo hiểm Y tế, luật Dược.
 • Có kỹ năng ít nhất một ngoại ngữ ở mức có thể đọc hiểu, nắm vững các công việc liên quan đến ngành được đào tạo và đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo ở trình độ Thạc sĩ.

2.3. Thái độ

 • Có động cơ, thái độ học tập, nghiên cứu khoa học và làm việc đúng đắn.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực khách quan.
 • Có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật

3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

 • Đảm nhiệm các vị trí công tác có yêu cầu sử dụng thạc sỹ dược học trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, sản xuất, kinh doanh, kiểm tra, giám sát chất lượng dược, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
 • Tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng.
 • Đảm nhiệm các vị trí cán bộ quản lý, chuyên viên, chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Dược, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
 • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn Dược.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn.
 • Có khả năng theo học chương trình đào tạo tiến sỹ dược học
 • Có khả năng thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực tổ chức quản lý Dược