star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuẩn đầu ra


1. Chuẩn đầu ra

Về kiến thức

- Kiến thức khoa học cơ bản và nâng cao.

- Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lý thuyết và thực hành điều dưỡng chuyên khoa

- Kiến thức về tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện môi trường sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

- Kiến thức nâng cao về nghiên cứu khoa học điều dưỡng và thực hành dựa vào bằng chứng.

- Kiến thức về lãnh đạo và quản lý điều dưỡng

Về kỹ năng

- Thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách Nhà nước và các quy định của luật Y tế.

- Thiết lập và thực hiện quy trình chăm sóc toàn diện, phù hợp với nhu cầu sức khỏe, văn hóa và tôn giáo của người bệnh.

- Có khả năng vận hành và bảo quản tốt trang thiết bị máy móc phục vụ trong công tác chăm sóc.

- Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn, quản lý tốt những nguy cơ và sai sót y khoa.

- Tham gia công tác quản lý và công tác đào tạo tại các cơ sở thực hành đạt hiệu quả

- Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch.

- Thực hiện kịp thời sơ cứu, cấp cấp cứu ban đầu các trường hợp tai nạn, thương vong.

- Áp dụng nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng hiệu quả.

- Có kỹ năng giao tiếp và hoạt động nhóm tốt trong quá trình thực hành nghề nghiệp.

- Có năng lực ngoại ngữ và tin học tốt, đáp ứng nhu cầu hội nhập và số hóa trong y tế.

Về thái độ

- Trung thực, khách quan, thận trọng, chính xác, nhanh nhẹn và linh hoạt khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người bệnh.

- Bảo đảm quyền lợi và tôn trọng người bệnh. Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

- Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.

 

2. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Điều dưỡng tại các cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm chăm sóc sức khỏe.

- Giảng viên, cán bộ huấn luyện và đào tạo nhân lực điều dưỡng tại các cơ sở đào tạo điều dưỡng.

- Tham gia vào đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo điều dưỡng tại các Sở ban ngành, cơ quan và tổ chức y tế.

3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Đủ điều kiện về chuyên môn để học lên nghiên cứu sinh hoặc các chương trình nâng cao trình độ khác.