star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Quản lý Bệnh viện

Ngành Quản lý Bệnh viện (Hospital Management) là ngành nghề đào tạo cho sinh viên cách quản lý một cơ sở chăm sóc sức khỏe (bệnh viện, trung tâm y tế…). Chương trình đào tạo giúp sinh viên hiểu và có khả năng vận hành các tài nguyên của bệnh viện như: nguồn nhân lực, nguồn tài chính, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, công nghệ quản trị, quy chế, chính sách, chế độ của bệnh viện, luật khám chữa bệnh, bảo hiểm, chuyên môn y tế, ,… Tại Việt Nam, chính sách xã hội hóa y tế đã tạo điều kiện cho nhiều bệnh viện, phòng khám được xây dựng, nghĩa là nguồn lực đã được đầu tư vào llĩnh vực y tế tư nhân rất lớn, nhưng giá trị tăng trưởng từ nguồn đầu tư nầy rất thấp. Một nguyên nhân quan trọng nhất đó là thiếu vai trò người quản lý và quản trị bệnh viện đúng với bản chất tư nhân của nó.

Mã ngành: 7720802. Mã Chuyên ngành: 315

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1.Toán, Hóa, Sinh 

2.Toán, Sinh, Ngoại ngữ 

3.Toán, Sinh, Văn 

4.Văn, Toán, Lý 

1.Toán, Hóa, Sinh 

2.Toán, Sinh, Ngoại ngữ 

3.Toán, Sinh, Văn

4.Toán, KHTN, Văn

Quản lý Bệnh viện - Ngành học mới của Đại học Duy Tân cho mùa Tuyển sinh 2021

Quản lý Bệnh viện - Ngành học mới của Đại học Duy Tân cho mùa Tuyển sinh 2021

05/02/2021
Năm 2021, Đại học (ĐH) Duy Tân mở đào tạo mới 13 ngành và chuyên ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các ngành học mới đều được xây dựng bài bản, công phu, chu đáo,...