star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thư viện với đa dạng các đầu sách cho Sinh viên lựa chọn


Thư viện có nguồn tài liệu phong phú và đa dạng, với gần 55.000 bản sách in và gần 200.000 tài liệu điện tử. Vốn tài liệu của Thư viện được cập nhật và bổ sung thường xuyên để đảm bảo phù hợp với chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của Trường.

Ngoài ra, Thư viện đã được Nhà trường đầu tư kinh phí để mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu (CSDL) trong nước và quốc tế: CSDL Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam (STD); CSDL ProQuest Central; CSDL Springer Link; CSDL IEEE, Tailieu.vn. Tính đến nay, Thư viện Trường Đại học Duy Tân đã bổ sung cơ bản đầy đủ tài liệu thuộc tất cả các chuyên ngành đào tạo của Trường, đa dạng hóa loại hình tài liệu nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.


Đa dạng các đầu sách cho sinh viên lựa chọn

Bên cạnh đó, Thư viện tích cực liên hệ với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để được tiếp nhận các nguồn sách tài trợ. Đến nay, đơn vị đã được các tổ chức như Quỹ Châu Á, Phát triển Văn hóa Việt Nam, Dự án Book4VN, Dự án VnBooKDrive... tài trợ sách chuyên ngành bằng tiếng Anh có giá trị phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ, giảng viên trong toàn trường. Tài liệu sau khi được bổ sung, Thư viện Trường luôn chú trọng công tác xử lý nghiệp vụ theo các chuẩn của ngành trước khi nhập dữ liệu vào phần mềm, đưa tài liệu ra phục vụ bạn đọc.


Những tủ sách kỳ diệu mang đến nhiều kiến thức mới cho sinh viên