star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Bác sĩ Nội Trú

Bác sĩ nội trú là ngành sau đại học của hệ Bác sĩ Y khoa, với mục tiêu chủ yếu là nâng cao tay nghề của bác sĩ thông qua quá trình thực hành học và thực hành liên tục tại các bệnh viện. Bác sĩ nội trú là ước mơ của nhiều sinh viên y khoa sau khi tốt nghiệp bậc đại học vì mỗi sinh viên chỉ được thi một lần duy nhất tại một trường đại học và phải cạnh tranh rất khốc liệt. Thời gian đào tạo bác sỹ nội trú bệnh viện là 3 năm. Khác với hệ đào tạo cao học là tuyển bác sĩ có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong chuyên ngành dự thi, và thí sinh có thể đăng ký dự thi trong nhiều năm (nếu năm nay không đỗ, thì có thể đăng ký thi lại vào năm sau).