star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuẩn đầu ra Ngành Điều Dưỡng


I. Chuẩn đầu ra

1.Kiến thức

STT Nội dung yêu cầu Lĩnh vực Tiêu chuẩn/ tiêu chí
1 Mô tả được cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý 20/5
2 Giải thích được tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện môi trường sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe        
3 Phân tích được các nội dung căn bản trong quy trình chăm sóc điều dưỡng  1 1/ 1,2; 2/1; 3/1; 4/3; 7/5
4 Trình bày được các nội dung liên quan đến quản lý điều dưỡng 2 17/1,2,321/2,3,6
5 Trình bày được quy định pháp luật, chính sách của nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân 1 20/5
6 Trình bày được phương pháp luận Khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh chữa bệnh và nghiên cứu về sức khỏe. 2 22/1

2. Kỹ năng

STT Nội dung yêu cầu Lĩnh vực Tiêu chí /Tiêu chuẩn
Kỹ năng cứng
1 Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng và có khả năng vận hành và bảo quản tốt trang thiết bị máy móc phục vụ trong công tác chăm sóc 1 6/2; 7/ 1,2,3,4,6,7; 18/3
2 Thiết lập và thực hiện quy trình chăm sóc toàn diện dựa trên vấn đề ưu tiên trên người bệnh 1 2/ 2,3,44/1,2,4,5,6,7,8,98/1,3; 13/1,2
3 Thiết lập môi trường chăm sóc an toàn cho người bệnh và môi trường làm việc an toàn cho nhân viên y tế. 1 5/1, 2
4 Thực hiện kịp thời sơ cứu, cấp cấp cứu ban đầu các trường hợp tai nạn, thương vong. 1 9/1,2,4
5 Nghiên cứu Khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng 2 22/2,3,4,5
6 Thực hành nghề nghiệp theo quy định của pháp luật 3 24/3,4
Kỹ năng mềm

7

Giao tiếp hiệu quả với người bệnh, người nhà và nhân viên y tế khác.

1

11/1, 2

12/1,2,3

8 Hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả 2

21/6; 8/2

9/3; 14/2,3,5

9 Tin học: chứng chỉ B,C tin học/ kỹ thuật viên tin học/ ứng dụng CNTT nâng cao/ MOS, IP,AP,FE. 2 17/5
10

Ngoại ngữ: Toeic 420/ IELTS 4.0/ TOEFL 420 ITP/ 45Ibt/ PET/ B1

 

 

 

3. Thái độ

STT Nội dung yêu cầu Lĩnh vực Tiêu chuẩn/ tiêu chí
1 Trung thực, khách quan, thận trọng, chình xác, nhanh nhẹn và linh hoạt khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 3 25/1,2,3
2 Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người bệnh. 1 10/2
3 Bảo đảm quyền lợi và tôn trọng người bệnh 1,2 5/3; 10/3; 11/3,414/3; 16/2
4 Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp 2 14/1,2
5 Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời 2 23/1,2,3,4,5,6,7,8
6 Tuân thủ các quy định thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách nhà nước và các quy định của luật y tế. 2 20/1,2,3,424/1,2,3,4

II. Cơ sở xây dựng

  1. Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo, theo Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH
  2. Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam, theo Quyết định số: 1352/QĐ-BYT

III. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm các công việc về chăm sóc Điều dưỡng, quản lý Điều dưỡng tại:

- Các bệnh viện, Trung tâm y tế
- Điều dưỡng viên hay Điều dưỡng trưởng
- Sở y tế, Phòng Điều dưỡng Bộ Y tế.
- Phòng khám đa khoa.
- Chăm sóc tại nhà, chăm sóc sau sinh.
- Y tế học đường.
- Làm việc nước ngoài: Nhật Bản, CHLB Đức
- Tổ chức nghề nghiệp: Hội Điều dưỡng Việt Nam
Hoặc làm công tác Đào tạo tại các Trường Cao đẳng Đại học đào tạo Điều dưỡng