star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quản Lý Bệnh Viện

Quản trị Bệnh viện là ngành học đào tạo kiến thức và kỹ năng về quản lý các cơ chăm sóc sức khỏe như bệnh viện, phòng khám,... một cách hiệu quả. Cụ thể, bạn sẽ được đào tạo các kiến thức về chính sách, quy định nhà nước về quản lý y tế; luật khám chữa bệnh, bảo hiểm;  kiến thức về kinh tế y tế, quản trị nhân lực, tài chính; lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án; tổ chức điều dưỡng, dược,... Ngoài ra, sinh viên ngành Quản trị Bệnh viện còn được đào tạo về kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng tin học, kỹ năng mềm,... để đáp ứng tốt yêu cầu công việc.