star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quản lý Bệnh viện - Ngành học mới của Đại học Duy Tân cho mùa Tuyển sinh 2021


Năm 2021, Đại học (ĐH) Duy Tân mở đào tạo mới 13 ngành và chuyên ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các ngành học mới đều được xây dựng bài bản, công phu, chu đáo, sẽ mang đến cho thí sinh không chỉ nhiều lựa chọn trong mùa tuyển sinh 2021 mà còn đáp ứng các nhu cầu mới nhất về nhân lực của thị trường lao động Việt Nam cũng như tạo được lợi thế cạnh tranh về việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Và Quản lý Bệnh viện là một trong những ngành mới được mở vào mùa tuyển sinh này.

Dân số của Đà Nẵng hiện tại vào khoảng hơn 1 triệu dân. Bên cạnh đó, dân số các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,… về Đà Nẵng làm việc và công tác ngày càng tăng bên cạnh số lượng khách du lịch đến thành phố ngày càng lớn dẫn đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở Đà Nẵng nói riêng cũng ngày một cao hơn cả về yêu cầu chất và lượng.


Các trang thiết bị “nhập khẩu” phục vụ đào tạo Y-Dược-Điều dưỡng đã mang lại nhiều hiệu quả trong học tập của sinh viên DTU

Trước tình hình đó, Tp. Đà Nẵng đã và đang xây dựng thêm rất nhiều bệnh viện công lập cũng như tư nhân để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bộ Y tế cũng thực hiện kế hoạch 5 năm để cải cách chi tiết về cơ cấu ngành, từ cấp trung ương đến địa phương, trong đó có: việc hợp nhất các bệnh viện huyện và trung tâm y tế huyện thành một đơn vị, hợp nhất các đơn vị kiểm soát chất lượng thực phẩm và thuốc với nhau,… để giải quyết rất nhiều vấn đề trong vận hành bệnh viện góp phần giảm tình trạng quá tải bệnh nhân cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Điều này đãkhiến nhu cầu nhân lực về Quản lý Bệnh viện ở Việt Nam ngày càng tăng cao và sẽ cần có nhiều cơ sở đào tạo cơ bản và chuyên sâu hơn nữa cho ngành học này.

Ngành Quản lý Bệnh viện của ĐH Duy Tân được xây dựng nhằm đào tạo cho sinh viên về chuyên sâu quản lý, vận hành các cơ sở chăm sóc sức khỏemột cách có hiệu quả và khoa học. Sinh viên sẽ được đào tạo các kỹ năng như:

- Xây dựng và tổ chức điều hành hệ thống quản trị y dược và bệnh viện,
- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong tổ chức điều hành công việc tại các cơ sở y tế,
- Quản lý và vận hành hiệu quả các nguồn lực của cơ sở y tế,
- Quản lý trang thiết bị, con người, vật tư, các dự án, các chương trình hợp tác của các bệnh viện, các trung tâm y tế, cơ sở y tế,
- …

để đảm bảo việc quản lý bệnh viện hay cơ sở y tế đạt hiệu quả cao nhất có thể.